Monday, April 30, 2007

Filsafat Dunia Nehru

Saya sedang membaca buku lama - Filsafat Dunia oleh Nehru. Bukunya adalah himpunan catatan beliau kepada anaknya. nehru menulis ketika beliau dipenjarakan oleh kolonial british kerana memimpin penentangan terhadap cukai garam. lalu dituangkan pemikiran dan pengetahuan beliau untuk menyuntik semangat berjuang menentang penjajahan ketika itu. menarik untuk dibaca.